Odhodlat se otevřít svůj vnitřní svět a čelit mnohdy bolestné pravdě není jednoduché.

Rozumím tomu. První kroky bývají nejtěžší. Ale vy už je děláte, došli jste až sem. Dovolte mi  provázet vás na cestě do vašeho nitra. Věřím, že vyjdete ven nejen s hlubším pochopením a přijetím sebe sama, ale také s integrovanějším já.

Věřím v člověka a jeho způsobilost vlastním životem a sebou samým obstát ve všem, co mu jeho cesta přinese. I když neví, co to  bude.

Nabízím možnost terapeutických setkání těm, kteří se chtějí vydat směrem k naplněnému, uspokojivému a opravdovému životu.

O mně

Zdravím vás, jsem Lenka. Psycholožka a integrativní terapeutka.

Můj přístup

V mém integrativním přístupu se opírám o psychologické vzdělání, individuální sebezkušenost s terapií, svou osobní historii a další inspirativní přístupy a metody práce s lidmi. Vytvářím si tak vlastní způsob práce, ve kterém dokážu uplatnit své jedinečné zdroje, výbavu a schopnost se tvořivě přizpůsobit klientovi.

Jsem odhodlaná pokračovat ve vlastní vnitřní práci a zároveň podporovat ostatní, aby dělali tu svou.

Kvalitu poskytovaných služech zajišťuji:

 • Odborným vzděláním
 • Pravidelnými individuálními supervizemi, supervizními a intervizními skupinami s dalšími terapeuty
 • Dalším kontinuálním vzděláváním
 • Využíváním webové aplikace DeePsy  pro průběžnou analýzu procesu a výsledků v psychoterapii

Respektuji a dodržuji etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii.

Kvalifikace

Akademické vzdělání

 • Filozofická fakulta UK v Praze, jednooborová Psychologie (2008- 2015)
 • Middlesex university in London, postgraduální výměnný pobyt (2012-2013)

Vzdělání v psychoterapii

 • Frekventantka výcviku Psychoterapie integrace  (2019- dosud)
 • Spiritualita v kontextu truchlení (2022, 16h)
 • Důvěra ve změnu - trauma v kontextu biosyntézy (2022, 32h)
 • Sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii: zpětná vazba
  v psychoterapii (odborná konference) (2022, 18h)
 • Základy krizové intervence pro pomáhající profesionály (2021, 8h)
 • Individuální sebezkušenost v rámci biosyntézy (2 roky)
 • Individuální sebezkušenost v rámci systemiky (5 let)

Členství v odborných organizacích

Více o mně

Když zrovna nepracuji s klienty, jsem většinu času s mými předškolními dvojčaty a někdy i s nevlastním synem. Daří se mi ale nacházet prostor (za podpory mého muže) i pro osobní rozvoj a další vzdělávání nebo taky vyrábění keramiky. Ráda se směju, procházím a jím dobré jídlo (uvařené někým jiným).

Služby

Věřím, že každý člověk má v sobě zdroje pro uzdravení a růst. Je pro mne proto důležité navázat důvěru a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém můžete znovunalézat své vnitřní zdroje a hledat cestu ke svému nejvlastnějšímu já.

Věnuji se především individuální terapii, v ojedinělých případech poradenství a krizové intervenci.

Individuální terapie

Všichni ve svém životě procházíme obdobími, ve kterých můžeme mít prospěch z individuální terapie.  Někdy klienti zahájí terapii, i když v jejich životě jde všechno dobře. Jiní začínají, až když se všechno rozpadá. Bez ohledu na to, jaké výzvy a cíle jsou před námi, můžu vám pomoci žít naplněný a smyslupný život.

Terapie není nutně rychlý proces, hlavním záměrem je totiž dosažení hlubších  změn, které vás budou směřovat k osobnostnímu růstu a rozvoji, rozpoznání vašich jedinečných možností a zdrojů sebepodpory a také lepší integrovanosti osobnosti.

Témata, na která se zaměřuji

 • Seberozvoj (sebepoznání) a sebepéče
 • Emoční prožívání (úzkosti, napětí, pocity viny, stud, vztek, smutek, pochybnosti, pocity selhání aj.)
 • Vztahy a rodičovství (potíže v partnerství a v rodině, výchova dětí, role nevlastního rodiče)
 • Náročné životní situace (rozchod/rozvod, závažná nemoc, chronické bolesti, ztráta blízkého, aj.)
 • Stres (trauma, krize)
 • Celková nespokojenost, ztráta smyslu

Cena za sezení (v Ostravě nebo online)

50 min / 1 000 Kč nebo 100 min / 2000 Kč

Od 1.9.2024 se sazba zvýší na 1100 Kč za 50 min (respektive 2200 Kč za 100 min)

Platba se provádí převodem na účet na základě faktury, kterou vám vystavím po proběhlém setkání.

Setkání nemusíte hradit, pokud se z něj omluvíte víc než 48 hodin předem. Při zrušení 24 - 48 hodin před termínem vás požádám o 50% z ceny.

Forma setkávání

Osobní setkání

Jiráskovo náměstí 159/10, Ostrava - centrum

Online setkání

Skype, Google Meet

Terapie v přírodě

Spojení rozhovoru, přírody a pohybu

Často kladené dotazy

Co je to integrativní terapie?

Integrativní pojetí terapie vychází ze společných terapeutických faktorů, které jsou účinné napříč hlavními psychoterapeutickými směry. Můj integrativní přístup se zvláště zaměřuje na vztahové aspekty a podporuje terapeuta ve vytváření si vlastního osobitého terapetického přístupu s respektem k různosti, otevřenosti k různým zajímavým a inspirativním zdrojům.

Co znamená frekventantka výcviku?

Jsem v současné době v posledním ročníku psychoterapeutického výcviku, nemám tedy  ještě dokončené terapeutické vzdělání. S klienty mohu terapeuticky pracovat, protože splňuji podmínky odborného akademického vzdělání a pravidelné supervize mé práce. Spolu s tím se účastním supervizních a intervizních skupin s mými kolegy, jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii a nadále se odborně vzdělávám.

Jak vypadá první sezení?

Naše první sezení je spíše nezávazné seznámení člověka s člověkem. Popovídáme si o tom, co vás do terapie přivádí, jaké máte potřeby a cíle. Zároveň se mě můžete zeptat na všechno, co vám usnadní vaše rozhodování (ať už jde o moje vzdělání, zkušenosti, finance apod.). I já se vás budu ptát, abych si ujasnila s čím přicházíte a co bych pro vás mohla udělat. Řeknu vám, jak naší spolupráci vidím, co vám můžu nabídnout a jaké jsou praktické aspekty naší spolupráce. Výstupem prvního setkání bude rozhodnutí, zda oba chceme a můžeme zahájit společnou terapeutickou práci.

Jak jste flexibilní v nabízení termínů (odpoledne, o víkendech)?

Moje kapacita i časová flexibilita se odvíjí od docházky mých dětí do školky. Aktuálně jsem k dispozici zejména v dopoledních časech, jednou týdně pracuji i odpoledne/podvečer. Věřím, že společně najdeme cestu, jak vyvážit vaše i moje možnosti a potřeby. Vše je možné zkonzultovat v úvodním 15 minutovém hovoru.

V aktualitách budu pravidelně oznamovat moje současné kapacitní a časové možnosti.

Pracujete přes pojišťovnu?

Nejsem zdravotnické zařízení a neposkytuji zdravotnické služby. Všechny služby jsou plně hrazené přímo klientem, nemám smlouvy s pojišťovnami. Nebudu o vás tedy vést žádnou zdravotnickou dokumentaci.

Jak dlouho terapie trvá a jak často se na ní dochází?

Většinou je terapie dlouhodobější proces, nicméně v některých případech může být naše společná práce krátkodobější, vždy záleží na konkrétní zakázce. Obecně je terapie nejúčinnější, když se setkání uskutečňuje 1x týdně nebo 1x za 14 dní, vždy však záleží na vašich možnostech (časových, finančních apod.) a vzájemné dohodě.

Co je to terapie v přírodě?

Terapie v přírodě je formát služby, při kterém můžeme společně vyrazit ven do parku, lesa nebo třeba i na louku. Výhodou může být to, že kráčíme delší dobu, než je běžné (1,5 až 3 hodiny), věnujeme se více tématům, ale hlavně změníme prostředí- zeleň, stromy, zpěv ptáků, bláto, čerstvý vzduch nás může obohatit víc, než mých pár květin a vůně šalvěje v terapeutovně. Terapie v lese je z mého pohledu jiný rozměr- spojení neformálního spolu_bytí, terapeutického rozhovoru, přírody a pohybu.

Zajímavé informace o terapii v přírodě jsou například v článku Na terapii do lesa psychoterapeuta Adama Táborského, který tuto službu nejen sám poskytuje, ale také ji propaguje ve veřejném prostoru nebo v podcastu Diagnóza F na rádiu Wave.

Jaká máte aktuálně zavedená opatření v případě osobního setkání?
 • Sezení je třeba zrušit ve chvíli, pokud se u vás projeví příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění (teplota, kašel, dušnost, rýma apod.), stejně tak ve chvíli, kdy jste v karanténě kvůli rizikovému kontaktu nebo sami v izolaci. Pokud vám to váš zdravotní stav dovolí, je možné setkání uskutečnit v online prostoru.
 • Po příchodu do budovy je možnost umýt si ruce mýdlem nebo dezinfekčním gelem (oboje k dispozici) .
Jaké jsou možnosti okamžité psychologické pomoci v krizi?

Pokud hledáte okamžitou pomoc v Ostravě, je možné se obrátit na následující kontakty. Více informací naleznete v jednotlivých odkazech.

Kde jinde hledat psychoterapeuta, klinického psychologa či psychiatra?

Obsáhlý seznam sociálně-zdravotních služeb pro podporu lidí s duševními obtížemi naleznete na webových stránkách projektu Nevypusť duši . Také na webových stránkách projektu Opatruj.se najde množství velmi užitečných informací a kontakty na odbornou pomoc.

Nemám-li volnou kapacitu, zpravidla doporučuji psychoterapeutický adresář České asociace pro psychoterapii a webové stránky projektu Terapie.cz, kde je možné najít psychoterapeuta (odborníka) dle svých preferencí. V článku psychoterapeutky Elišky Remešové naleznete užitečné informace o tom, co vše je dobré zvážit při hledání vhodného psychoterapeuta.

V Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb naleznete adresář vhodný pro vyhledávání psychiatrů, klinických psychologů, psychoterapeutů a dalších odborníků podle místa výkonu praxe.

Aktuality

V současné době mám kapacitu pro přijetí nových klientů bohužel naplněnou. Prosím zkuste kontaktovat jiné terapeuty (viz Časté otázky- Kde jinde hledat psychoterapeuta, klinického psycholog či psychiatra).

Kontakt

Velmi si cením vašeho odhodlání začít.

Kontaktovat mne můžete telefonicky, prostřednictvím sms, emailu nebo webového formuláře. Na zmeškané hovory a písemné zprávy reaguji zpravidla do 24 hodin.

Nabízím možnost telefonické konzultace, která trvá přibližně 15 minut a je zdarma. Je to dobrá příležitost si popovídat, zeptat se na cokoliv budete potřebovat a taky se snáze rozhodnout, zda se budete chtít domluvit na prvním setkání. Dejte mi vědět, že máte o konzultaci zájem.

Lenka Vaňková

+420 774 201 874
lenvankova@protonmail.com

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.