GDPR

Nařízení o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.

Jsem Lenka Vaňková, IČO: 02139201, trvalé bydliště na adrese Krasnoarmejců 2596/24, Ostrava, jsem zapsaná v živnostenském rejstříku - Živnostenský odbor Magistrátu města Ostravy, spisová značka S-SMO/001197/22/ŽÚ. Dále jako ,,já”.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů, splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Abych vám mohla poskytovat informace a mé služby, potřebuji pracovat s některými vašimi osobními údaji. 

Zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídím:

1. Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budu zpracovávat?

  • jméno
  • příjmení
  • telefonní číslo
  • případně e-mail

Pokud se nedomluvíme na spolupráci, vaše osobní údaje, které jste mi doposud poskytli, vzápětí smažu.

Naopak, pokud se na spolupráci domluvíme, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, někdy i s “citlivými” osobními informacemi, které mi sdělíte během terapie. Záznamy o těchto informacích, ve formě anonymizovaných poznámek, budu zpracovávat v nezbytně nutném rozsahu a jen pro účely poskytování mých služeb.

2. Jak dlouho budu uchovávat vaše osobní údaje?

  • Vaše údaje budu uchovávat nejdéle 3 roky od ukončení poskytovaných služeb. 
  • Pro splnění zákonných povinností musím uchovávat vaše fakturační údaje po dobu 10 let.

3. Nařízení GDPR vám dává  právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

4. Pokud byste měli jakékoliv otázky ohledně vašich osobních údajů, ozvěte se mi a společně to vyřešíme. Kontaktovat mě můžete na e-mail lenvankova@protonmail.com nebo telefonní číslo +420 774 201 874.